Skip to content
Átkapcsollak_Logó (2)

Adatkezelési Tájékoztató

Átkapcsol- LAK Vendégház – Csókakő
Adatkezelő: Erdeiné Dénes Tímea
2024. január 01.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés
2. Az Adatkezelő és elérhetőségei, Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyek
3. Adatkezelések
3.1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés
3.2. Szállásfoglalás
3.3. Közösségi oldal és szállásközvetítő portál
3.4. Elektronikus vendégnyilvántartó alkalmazás / VENDÉGEM szálláshelykezelő-szoftver
3.5. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
3.6. Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
3.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
3.8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
4. Adatkezelés a weboldalon
5. Személyes adatok címzettjei / adatfeldolgozók megnevezése
6. Adatbiztonsági intézkedések
7. Az érintettek jogai
8. Jogorvoslati lehetőségek
9. Érintett által adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
11. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása, módosítása
12. Adatvédelmi tisztviselő
13. Az adatkezelés szabályai
14. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
15. Az adatkezelés jogalapja
16. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítések

1. BEVEZETÉS

1.1. ERDEINÉ DÉNES TÍMEA egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szálláshely-szolgáltató) szálláshely szolgáltatási tevékenysége keretében történő adatkezelésére vonatkozóan jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tesz eleget az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete) (továbbiakban: GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
1.2. Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
1.3. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen, közérthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődőket, és a vendégeket (a továbbiakban: Érintett vagy Vendég) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
1.4. Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésre bocsájtotta (pl. kapcsolattartás). Harmadik fél részére – a törvényi kötelezettségeken kívül (pl. számlázás) – adatokat nem ad át. Csak azokat az adatokat tárolja, amelyekre szerződés teljesítése, illetve jogszabály kötelezi vagy Érintett felhatalmazást ad és védi őket az illetéktelen felhasználástól
1.5. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján – a www.atkapcsollak.com weboldalon – és az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 8074 Csókakő, Hegyalja utca 7. szám alatti címen- folyamatosan hozzáférhetővé teszi.
1.6. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
· Név: ERDEINÉ DÉNES TÍMEA· Adószám: 48393656-1-27
· Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári utca 61/1
• Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári utca 61/1
• Telefon: +36 30 839 45 74
• E-mail: denestimea96@gmail.com
2.1. Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely
· Neve: Átkapcsol-LAK Vendégház
· Típusa: magánszálláshely
· Címe: 8074 Csókakő, Hegyalja utca 7.
· Nyilvántartási száma: 16/2023
· NTAK regisztrációs száma: MA23082106
• Telefon: +36 30 839 45 74
• E-mail: atkapcsollak@gmail.com

2.2. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet, és a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 39. pontja alapján Adatkezelő által üzemeltetett Átkapcsol- LAK a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal által 16/2023. számon nyilvántartásba vett magánszálláshely.
2.3. A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos mindennemű ügyintézés, és adatkezelés során Adatkezelő jár el, az adatkezelés célját, eszközeit Adatkezelő önállóan határozza meg. Adatkezelő közvetlen családtagja, – házastársa Erdei Csongor – Adatkezelő szálláshely-szolgáltatással összefüggő feladatainak teljesítése érdekében, az ügyintézés és a vendégfogadás során segítenek Adatkezelőnek és ezáltal megismerheti Érintettek személyes adatait.

3. ADATKEZELÉSEK
3.1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés
3.1.1. Érintettek köre: szálláshely szolgáltatást igénybe venni kívánó Érdeklődők, szálláshely szolgáltatást korábban igénybe vett Vendégek.
3.1.2. A kezelhető személyes adatok köre: Érintettek maguk dönthetik el, hogy melyik elérhetőségen – személyesen, telefonon, e-mailen, a szálláshely honlapján, vagy a szálláshely közösségi oldalán – veszik fel Adatkezelővel a kapcsolatot. Ajánlatkérés esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: családi-, és utónév, lakcím, valamint kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).
3.1.3. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás, árajánlatnyújtás.
3.1.4. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
3.1.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követő 14 napon belül törli.
3.2. Szállásfoglalás
3.2.1. Érintettek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
3.2.2. A kezelhető személyes adatok köre: foglalást személyesen, telefonon, e-mailben, vagy közösségi oldalán tudnak leadni Érintettek. Adatkezelőhöz beérkező közvetlen/direkt foglalás esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: Vendég családi-, és utóneve, lakcíme, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám) és – amennyiben a számlázáshoz Érintett kérésére szükséges – számlázási adatok, és adószám. Banki átutalással történő fizetés esetén Adatkezelő megismerheti Érintett bankszámlaszámát, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya) történő fizetés esetén pedig Érintett SZÉP Kártyájának a számát.
3.2.3. Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.
3.2.4. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/
3.2.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek számlán szereplő személyes adatait (név, cím) – jogszabályi kötelezettség alapján – tárgyévet követő 8. év végéig tárolja.
3.3. Közösségi oldal és szállásközvetítő portál
3.3.1. Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely – Átkapcsol- LAK Vendégház néven elérhető a Facebook közösségi portálon, az alábbi linken:
https://www.facebook.com/atkapcsollakvendeghaz
3.3.2. A szálláshely – Átkapcsol- LAK Vendégház – néven elérhető az Instagram közösségi portálon, az alábbi linken:
https://www.instagram.com/atkapcsol_lak_vendeghaz
3.3.3. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook / Instagram felhasználó az adott oldalon található „like”/„tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” /követés leállítása linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.
3.3.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyek hirdetése, tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, tájékoztatás, kapcsolattartás, szálláshely lefoglalása.
3.3.5. Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a leiratkozással bármikor visszavonhat. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/ A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamról, Érintett hírfolyamán nem jelennek meg híreink. Oldalainkhoz azonban így is mindenki hozzáfér, hiszen oldalaink nyilvánosak.
3.3.6. Az adatkezelés időtartama: Érintett leiratkozásáig tart.
3.3.7. A Facebook és az Intagram Adatkezelőtől független, külön adatkezelő. Az oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook/Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://privacycenter.instagram.com/
3.3.8. Adatkezelő hirdeti a szálláshelyet szállásközvetítő portálon. A szállásközvetítő portálok szintén Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így ezen a felületeken történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az adott szállásközvetítő portál oldalán tájékozódhatnak.
3.3.8.1. A szallas.hu oldalon keresztül történő szállásfoglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://szallas.hu/adatvedelem
3.3.8.2. A videkivendégházak.hu oldalon keresztül történő foglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak: https://videkivendeghazak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
3.4. Elektronikus vendégnyilvántartó alkalmazás / VENDÉGEM szálláshelykezelő-szoftver
Adatkezelő – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) elektronikusan rögzíti a foglalásokat és Vendégek személyes adatait, és végzi a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs feladatot.
Az NTAK felé és a VIZA rendszerbe történő adatszolgáltatás kizárólag szálláshelykezelő szoftveren keresztül lehetséges. (lásd 3.4. és 3.5. pont)
3.5. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
3.5.1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felügyelete alatt, országos statisztikai adatgyűjtés céljából, informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) működik.
3.5.2. Az NTAK-ba elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftveren keresztül a Vendég személyes adatait NEM tartalmazó, anonim statisztikai adatok érkeznek, semmilyen személyes adatot, nem fogad be, nem rögzít, és nem tárol. Ettől függetlenül, az alábbiakban tájékoztatom Érintettet az adatkezelés szabályairól:
3.5.3. Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
3.5.4. A kezelhető adatok köre:
a) a Vendég neme,
b) állampolgársága,
c) születési helye, ideje,
d) lakhely szerinti ország,
e) állandó lakcímének települése és irányítószáma.
3.5.5. Az adatkezelés célja: minden hazai szálláshely forgalmi statisztikai adatainak valós és naprakész mérése, a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatások, összefoglalók, elemzések készítése a turisztikai ágazat számára.
3.5.6. A adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
/GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése.
A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A szoftver az NTAK részére a jogszabály által előírt módon, elektronikusan küldi a szálláshely szolgáltatás adatait, ez biztosítja az Adatkezelő jogszabálynak való megfelelését. A szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettség 2020. január 01. napjától kezdődően áll fenn.
3.6. Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
3.6.1. 2021. szeptember 1-től a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a Szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) rögzíti.
3.6.2. A szoftver az adatokat egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. A tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
3.6.3. A Vendégek személyes adatai a szálláshelykezelő szoftverből (VENDÉGEM) titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe.
3.6.4. A VENDÉGEM szoftver okmányolvasó modulja a magyar személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél, az európai személyi igazolványok, útlevelek és jogosítványok, valamint a harmadik országból érkező vendég esetében az útlevél okmányolvasásra alkalmas.
3.6.5. Az okmány bemutatásának hiányában a Szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
3.6.6. Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek. Az okmányolvasó az okmány adatait olvassa be a VENDÉGEM szálláshely-kezelő szoftverbe.
3.6.7. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, Szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.
3.6.8. Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés (távoli okmányolvasás)
a) Adatkezelő a szálláshelykezelő szoftvere segítségével lehetőséget biztosíthat a Vendég számára, hogy a törvényben előírt személyes adatait okmányáról, távolról, digitálisan, okmányolvasás útján, saját maga olvassa be.
b) A Vendég által megadott adatok ellenőrzése − a VIZA rendszerbe való továbbítást megelőzően – továbbra is a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) felelőssége. Ezért a távoli okmányolvasás során megadott adatok tekintetében, legkésőbb a Vendég érkezésekor, a szálláshely-szolgáltatónak meg kell győződnie a személy azonosságáról, és az előzetesen rögzített adatok valódiságáról.
c) Az ellenőrzés megtörténhet a Vendég érkezése előtt is, akár egy videóhívás, akár az egyezőséget bizonyító digitális kép útján.
3.6.9. Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
3.6.10. A kezelhető személyes adatok köre: Adatkezelő a Vendégek alábbi személyes adatait rögzíti a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftverben:
a) családi és utónevét;
b) születési családi és utónevét,
c) születési helyét;
d) születési idejét;
e) nemét;
f) állampolgárságát;
g) anyja születési családi és utónevét,
h) személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
i) harmadik országbeli állampolgár esetében (aki nem valamely uniós ország állampolgára) a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét,
j) Vendég jelenléte nélküli adatrögzítés esetén (3.6.7.) a megrendelő e-mail címe.
3.6.11. Az adatkezelés célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.
3.6.12. Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/ A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-ában, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14/C. §-ában foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
3.6.13. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a szálláshelykezelő szoftverben (VENDÉGEM) a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig tárolja. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerbe. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra, ezt követően az adat a VIZA rendszerből is törlésre kerül.
3.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 3.1.-3.6. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.
3.8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a 3.1. – 3.6. pontok tekintetében: Adatkezelő, és Adatkezelő közvetlen családtagja (házastársa Erdei Csongor), valamint az 5. pontban felsorolt adatfeldolgozók.

4. Adatkezelés a weboldalon
A szálláshely weboldala, a www.atkapcsollak.com honlap készítése folyamatban van.

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8. pont) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adom:
5.1. Adatkezelő számlázási szolgáltatója (szamlazz.hu)
5.1.1. Az Adatkezelő számlázási kötelezettsége teljesítéséhez szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő számlázási kötelezettsége teljesítése céljából.
5.1.2. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
– Online számlázószoftver neve: szamlazz.hu
– Név: KBOSS.hu Kft.
– Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
– Cégjegyzékszám: 01-09-303201
– Adószám: 13421739-2-41
– Web: www.szamlazz.hu
– Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
5.1.3. Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett Vendégek.
5.1.4. A kezelhető személyes adatok köre: számlázási adatok (név, lakcím, adószám, e-mail cím).
5.1.5. Az adatfeldolgozás célja: számlázási kötelezettség teljesítése.
5.1.6. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség (számlázás) teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) bekezdése.
5.1.7. Az adatfeldolgozó adatkezelésének időtartama: tárgyévet követő 13. év végéig, vagy Adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig tart.
5.1.8. Az adatfeldolgozás célja: számlázási kötelezettség teljesítése.
5.2. Nemzeti Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
5.2.1. A beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára.
5.2.2. A Vendég Információs Zárt Adatbázisban (VIZA) tárolt adatok tekintetében az MTÜ a tárhelyszolgáltató, és az Adatfeldolgozó. Ebben a minőségben:
– a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus törvény és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti műveleteket végezheti;
– biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak;
– a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá;
– a szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;
– az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti Adatkezelőt abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit;
– segíti Adatkezelőt – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
– az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban Adatkezelő szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő;
– Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is;
– haladéktalanul tájékoztatja Adatkezelőt arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.
5.3. Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
5.3.1. A jegyző a szálláshelyeket hatósági ellenőrzés keretében 6 évente, a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét pedig évente hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. Az önkormányzati hivatal adóosztálya az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzése érdekében lát rá az illetékességi körébe tartozó szálláshelyek vonatkozó statisztikai adataira.
5.3.2. Az adatfeldolgozás célja: szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellenőrzése, és statisztikai adatszolgáltatás.
5.4. Központi Statisztikai Hivatal
A KSH a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.
5.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):
5.5.1. Számlaadat-szolgáltatás tekintetében adatfeldolgozó a NAV. 2021. január 01. napjától valamennyi, Adatkezelő által kiállított számla adattartalma továbbításra kerül a NAV részére.
5.5.2. Az adatfeldolgozás célja: számlaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
5.6. Rendőrség
5.6.1. A VIZA rendszer adatain a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg.
5.6.2. A turisztikai tárhelyszolgáltató (MTÜ) tevékenysége kizárólag az adat titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és rendőrség számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. Az MTÜ számára az adatok nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és erre technikai lehetősége nincs.
5.6.3. Az adatfeldolgozás célja: Érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
6.1. Érintettek személyes adatai elektronikusan kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában is megjelölt székhelye.
6.2. Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
6.3. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
6.4. Adatkezelő a számítógépet kulccsal elzárt helyiségben tartja, az informatikai rendszereket, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást tűzfallal védi, vírusvédelemmel és jelszóval látja el, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
6.5. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő és Adatkezelő közvetlen családtagja (házastársa Erdei Csongor) férhet hozzá.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
7.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
7.2. Hozzáférési jog
7.2.1. Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
7.2.2. Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés időtartamáról, jogairól, panasz benyújtás jogáról.
7.2.3. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát Érintett rendelkezésére bocsátja.
7.3. Helyesbítéshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
7.4. Törléshez való jog
7.4.1. Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
– az Érintett a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy
– az adatkezelés jogellenes, vagy
– az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
7.4.2. Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a szerződés teljesítése, és a jogi kötelezettség teljesítése miatti kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.5.1. Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
– Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
– az adatkezelés jogellenes, de Érintett nem kéri az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
7.5.2. Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
7.7. Adathordozhatósághoz való jog
A GDPR-ban rögzített feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
7.8. Tiltakozáshoz való jog
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.
7.9. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:
– Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
– Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
– Telefon: +36 (1) 391-1400,
– Fax: +36 (1) 391-1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– URL: http://naih.hu
8.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
Érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. ÉRINTETT ÁLTAL ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
9.1. Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári utca 61/1
E-mail: atkapcsollak@gmail.com
9.2. Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatóval együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.
10. ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN
10.1. Adatkezelő a legjobb tudása szerint védi az Érintett személyes adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet biztosít, szabályozott módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje.
10.2. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
10.3. Amennyiben Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 9.1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA
11.1. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján – a www.atkapcsollak.com weboldalon – és az általa üzemeltetett szálláshelyen – a 8074 Csókakő, Hegyalja utca 7. szám alatti címen- folyamatosan hozzáférhetővé teszi.
11.2. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
11.3. Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az általa üzemeltetett szálláshelyen és honlapján közzéteszi.
12. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

13. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.
13.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat.
13.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
13.3. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
13.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
13.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
13.6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
13.7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
13.8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
13.9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

14. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
14.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni, („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
14.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
14.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
14.4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”);
14.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
14.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)
14.7. A fentieknek való megfelelésért adatkezelő felelős, és képes ezek igazolására („elszámoltathatóság”).

15. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Adatkezelő személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben az az alábbi jogalapok valamelyikének megfelel:
a. Az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és igazolható módon tett hozzájárulását adta a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezeléséhez,
b. Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi,
c. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
d. Az adatkezelés létfontosságú érdekek védelme miatt szükséges;
e. Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
f. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges feltéve, hogy ezen érdek érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.

16. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
– A számvitelről 2000. évi C. törvény;
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
– Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
– A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
– A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
– A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;

Kelt: Csókakő, 2024. január 01.