Skip to content
Átkapcsollak_Logó (2)

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

  

Átkapcsol- LAK – Csókakő

Magánszálláshely  

Szolgáltató: Erdeiné Dénes Tímea

2024.január 01.   

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1)    Szolgáltató adatai

2)    Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely

3)    Általános szabályok

4)    A szerződő fél

5)    Szerződési Feltételek elfogadása

6)    Szerződési Feltételek hatálya

7)    Árak 

8)    Ajánlatkérés, a szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

9)    Lemondási feltételek

10) Ajándékutalvány

11) A Szálláshely igénybevételének feltételei 

12) A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

13) A Vendég jogai

14) Panaszkezelés

15) A Vendég kötelezettségei 

16) A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

17) Vis maior

18) Viták rendezése

 

 

 1. Szolgáltató adatai

 

 • Név: Erdeiné Dénes Tímea, egyéni vállalkozó
 • Adószám: 48393656-1-27
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári utca 61/1

Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Gyulafehérvári utca 61/1

 • Bankszámlaszám: 12023101 01906654 00100008

 

 1. Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely
 • Neve: Átkapcsol- LAK
 • Típusa: Magánszálláshely
 • Címe: 8074 Csókakő, Hegyalja utca 7. 
 • Nyilvántartási szám: 16/2023.
 • NTAK regisztrációs szám: MA23082106
 • Web: www.atkapcsollak.com  
 • Kapcsolattartó: Erdeiné Dénes Tímea
 • Telefon: +36 30 839 45 74
 • E-mail: atkapcsollak@gmail.com  

 

 1. Általános szabályok

 3.1.         Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza Erdeiné Dénes Tímea egyéni vállalkozó – a továbbiakban: Szolgáltató/Szállásadó – által, a 8074 Csókakő, Hegyalja utca 7. címen működtetett Átkapcsol- LAK vendégház – a továbbiakban: Vendégház/Szálláshely – mint magánszálláshely és az ahhoz kapcsolódó, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

 3.2.         Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a Szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 

 1. A szerződő fél

4.1.         A szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég.

 4.2.         A Szálláshely lefoglalására kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 18 éven aluli személy kizárólag felnőtt kísérővel veheti igénybe a magánszálláshely szolgáltatást.

 

 1. Szerződési Feltételek elfogadása

 5.1.         Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a magánszálláshely szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szálláshely szolgáltatását igénybe vevő Vendég az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Szolgáltató az ÁSZF-et honlapján, és az általa üzemeltetett Szálláshelyen közzéteszi. 

5.2.         Az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Házirend és az Adatkezelési Tájékoztató.

5.3.         Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

 

 1. Szerződési Feltételek hatálya

6.1.         Jelen ÁSZF 2024. január 01. napjától, határozatlan ideig hatályos. 

6.2.         Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosíthatja, a módosításokat honlapján és az általa üzemeltetett Szálláshelyen közzéteszi. 

 

 1. Árak

7.1.         Szolgáltató a Szálláshely aktuális árait, az akciókat és a kedvezményeket honlapján közzéteszi. Szolgáltató a szállásdíjat Vendégház / éj árban határozza meg, függetlenül a Vendégek létszámától. Gyermekkedvezmény igénybevételére van lehetőség. 

7.2.         Az árak magyar forintban, bruttó összegben vannak feltüntetve, és tartalmazzák valamennyi szolgáltatást. 

7.3.         Szolgáltató a meghirdetett árakat bármikor, szabadon megváltoztathatja. 

7.4.         A Szolgáltató árajánlatának megküldése után, vagy a Vendég foglalásának leadását követően közzétett kedvezmény, akció, a megküldött ajánlatot, illetve a leadott foglalást nem érinti. 

7.5.         A szállásdíj összegén felül fizetendő az Idegenforgalmi adó, melynek összege (18. életév felett): 100,- Ft / fő / éj. A Vendég az Idegenforgalmi adót a Szálláshelyre történő érkezéskor, készpénzben fizeti meg a Szolgáltatónak. Szolgáltató az Idegenforgalmi adó átvételéről számlát állít ki. 

  

 1. Ajánlatkérés, a szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása

8.1.         A Vendég írásban (e-mailben, online) küldött ajánlatkérésére a Szolgáltató 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. 

8.2.         Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 36 órán belül írásban a tényleges megrendelés a Vendég részéről nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

8.3.         Vendég a foglalást leadhatja szóban (telefonon) vagy írásban (e-mailben, online). A foglalás során az alábbi adatokat kell a Vendégnek megadnia: 

–       Vendég családi-, és utóneve,

–       lakcíme,

–       telefonszáma, e-mail címe,

–       érkezés-távozás dátuma,

–       érkező vendégek létszáma (felnőtt, és 18 év alatti bontásban).

8.4.         A foglaláshoz a szállásdíj 30 %-ának megfizetése szükséges. A szállásdíj fennmaradó 70 %-a legkésőbb a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően, érkezéskor a helyszínen esedékes.

8.5.         A szállásdíj kiegyenlítése történhet: 

–       Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,

–       online SZÉP kártyás fizetéssel. Elfogadott Szép Kártyák: OTP Szép Kártya, K&H Szép Kártya, MBH Szép kártya.

8.6.         A foglalást a 2 munkanapon belül beérkezett előleg utalása esetén tekintjük érvényesnek. Szép Kártyával történő előlegfizetés esetén, az arról szóló értesítés Szolgáltató részére történő megérkezésétől érvényes a foglalás. 

8.7.         Szolgáltató a beérkezett előlegről e-mailben írásbeli visszaigazolást és számlát küld. Ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül. 

8.8.         A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

8.9.         Szabad helyek függvényében az érkezés napja előtti 30. napig egyszeri alkalommal lehetőség van díjmentesen, e-mailben módosítani a foglalást, az esetlegesen felmerülő díjkülönbözet (eltérő foglalási csomag, vagy eltérő időpontból adódó árkülönbözet) megfizetése mellett. 

 8.10.      Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott Szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. 

8.11.      A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a Szolgáltató a határozott időtartam lejártát megelőzően hozzájárul. 

8.12.      A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 

 1. Lemondási feltételek

9.1.         Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve foglalását nem mondja le a megfelelő határidőig, meghiúsulási kötbért kell fizetnie, amelynek mértéke a megrendelt szolgáltatás teljes összege. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a Szolgáltató elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett Szálláshelyet más Vendég részére kiadni. 

9.2.         Általános lemondási feltételek: A Vendég a foglalását díjmentesen, e-mailben lemondhatja az érkezés napja előtti 16. naptári napig. Ebben az esetben az előlegként fizetett összeg banki költségekkel csökkentve visszautalásra kerül, vagy átvihető egy másik időpontra.

9.3.        Az érkezés időpontja előtti 15. és 3. naptári nap közötti lemondás esetén a foglalás átvihető egy másik időpontra.

9.4.         Az érkezés időpontja előtti 72 órán belüli lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a szállásdíj 30 %-a. Ebben az esetben az előlegként befizetett szállásdíjat elveszti a Vendég.

9.5.         Kivételt képeznek azok a foglalások, amelyek a Szolgáltatóval szerződésben álló szállásközvetítő portálokon rögzített lemondási szabályzatban, az ott ismertetett feltételekkel kerültek rögzítésre. 

 

 1. Ajándékutalvány

10.1.      A Szolgáltató a honlapján – a Szolgáltató által előzetesen meghatározott értékű – címletekben megvásárolható ajándékutalványt (a továbbiakban: Ajándékutalvány) tesz elérhetővé. Az Ajándékutalványt Szolgáltató elsősorban elektronikus úton, e-mailben küldi meg, letölthető, nyomtatható formátumban. Kérésre az Ajándékutalványok kiállítására személyre szabottan papír alapon, postai úton eljuttatva kerül sor. 

10.2.      Az Ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók, ezáltal kisebb értékű Szolgáltatásra történő beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik. Az Ajándékutalványok névértéke és egyben ellenértéke is megegyezik az adott Ajándékutalványon feltüntetett összeggel.

10.3.      Az Ajándékutalványok beváltására azok megvásárlásától számított 12 hónapig (azaz 1 évig) kerülhet sor.

10.4.      Ajándékutalvány felhasználását a Szolgáltató felé foglaláskor jelezni szükséges. Egy foglalás alkalmával több Ajándékutalvány is felhasználható, de egy Ajándékutalvány egy alkalommal használható csak fel. 

10.5.      Az Ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, tulajdonosának azt kell tekinteni, aki az utalványt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét.

10.6.      Az Ajándékutalvány tartalmi elemei a következők: A Szolgáltató, mint kibocsátó adatai, az ajándékutalványra vonatkozó utalás, a kibocsátási érték, a felhasználási időszak, egyedi sorszám.

10.7.      Az Ajándékutalvány megvásárlásával a Vendég az Ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 1. A Szálláshely igénybevételének feltételei 

11.1.      A Vendégházban 1 szoba található, mely 2 férőhelyes, és pótágyon további 2 fő szállásolható el, vagyis Szolgáltató maximum 4 fő Vendéget tud fogadni.  

11.2.      A Vendég a Szálláshelyet az érkezés napján 14.00 órától 20.00 óráig foglalhatja el, és a Szálláshelyet a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig köteles poggyászával, és a Vendégházba behozott, egyéb személyes tárgyaival együtt elhagyni. 

11.3.      Szolgáltató a Vendégek érkezésekor és igény esetén távozásakor jelen van.

11.4.      Ha a Vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és / vagy után akarja a Szálláshelyet elhagyni, a Szolgáltatóval egyedi megállapodás szükséges, melyért Szolgáltató további díjat számolhat fel. 

11.5.      A Szálláshelyre állat nem hozható.

11.6.      A Szálláshelyen, beltérben tilos a dohányzás! 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

12.1.      A Szolgáltató jogosult a Szálláshely szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: 

–       a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a Szálláshelyet, 

–       a Vendég a biztonsági előírásokat, Házirendet nem tartja be, durván, sértőn viselkedik, alkohol, vagy drog befolyása alatt áll, elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos fenyegető vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít a Szálláshelyen,

–       a Vendég fertőző betegségben szenved, 

12.2.      Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik. 

 

 1. A Vendég jogai

 13.1.      A Vendég jogosult a Szálláshely rendeltetésszerű használatára.

 13.2.      A Vendég jogosult a Szálláshely berendezéseinek, eszközeinek rendeltetésszerű használatára.

13.3.      A Vendég a Szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. 

13.4.      A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a Szolgáltató telefonon, a +36 30 839 45 74 számon, illetve írásban az atkapcsollak@gmail.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében. 

 13.5.      A Vendég panasztételi joga a Szálláshely elhagyását követően megszűnik, reklamációt ezt követően a Szolgáltató nem fogad el. 

 

 1. Panaszkezelés

 14.1.      A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Vendég részére legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

14.2.      A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató álláspontját megindokolja és tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről az ÁSZF vonatkozó pontjára történő hivatkozással.

14.3.      A Vendég fogyasztói panaszával kapcsolatosan fordulhat: 

 

 1. A Vendég kötelezettségei 

15.1.      A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni. 

15.2.      A Vendég a Szálláshely berendezési és felszerelési tárgyait, eszközeit, szolgáltatásait köteles rendeltetésszerűen, gondosan használni. 

15.3.      A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, melyet a Vendég, kísérője, vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek. 

15.4.      Ha a Vendég hibájából adódóan káresemény történik, erről jegyzőkönyv készül, melyet 2 tanú ellenjegyez. Amennyiben elismeri a Vendég a kárt, azt köteles megfizetni a Szolgáltatónak. Amennyiben a kár rendezéséről nem sikerül közös megegyezésre jutni, úgy a Ptk. vonatkozó jogszabályai szerint szükséges eljárni.

15.5.      Az alábbi dolgok Szálláshelyre történő bevitele tilos: 

–       maró, gyúlékony vegyszer, anyag, 

–       tűzveszélyes és/vagy robbanásveszélyes anyag, 

–       különösen drága, nagy értékű tárgy, muzeális tárgy, 

–       tűzijáték, petárda, 

–       hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog, 

–       pszichotrop anyag 

15.6.      Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

16.1.      A Szolgáltató köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást teljesíteni. 

16.2.      A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, és a panasz orvoslásához szükséges intézkedéseket megtenni. 

16.3.      A Szállásadó nem felel a Vendégház berendezéseinek, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 

 16.4.      A Szállásadó nem vállal felelősséget a Vendégházban hagyott személyes tárgyakért. 

 

 1. Vis maior

17.1.      Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a Szolgáltató, sem a Vendég nem bír ellenőrzéssel. A vis maior mindkét szerződő felet felmenti a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.  

 

 1. Viták rendezése

 18.1.      A szerződő felek a magánszálláshely szolgáltatással, mint szerződés teljesítésével kapcsolatos vitáikat elsősorban békés úton rendezik. 

18.2.      Amennyiben a békés út eredménytelen, a szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes. 

Kelt: Csókakő, 2024. január 01.